So… besok ada cuti tak? 🫢

— Lim Guan Eng (@guanenglim) March 13, 2023